Widok na dworzec Warszawa Wschodnia z przystanku tramwajowego. W tle widoczni przechodnie, nadjeżdżający tramwaj, autobusy oraz rowery miejskie
STUDIUM TECHNICZNE
MULTIMODALNEGO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO
WARSZAWA – WSCHÓD

Przedstawione wizualizacje pokazują widoki perspektywiczne dla stanowiących ostateczny produkt projektu koncepcji kierunkowych, w wariantach oznaczonych jako W22 i W32. Plansze prezentujące całościowo koncepcje kierunkowe wraz z ich ramowym opisem zamieszczono w zakładce MAPY.

Poniżej zamieszczono w pierwszej kolejności listę prezentowanych wizualizacji, wraz z krótkim odniesieniem się do części pokazanych na nich elementów. Opisy zawierają łącza umożliwiające bezpośrednie przewinięcie strony do odpowiedniej ilustracji. Należy podkreślić, że pokazane ilustracje stanowią jedną z możliwych wizji rozwoju analizowanego obszaru. Nie przesądzają one o zakresie działań inwestycyjnych, które będą tam podejmowane ani o docelowym układzie zabudowy czy też ciągów transportowych.

Koncepcja kierunkowa w wariancie W22

  • Obszar koncepcji – widok w kierunku północnym – w prawej części ilustracji widoczny przebieg torowiska tramwajowego w korytarzu Trasy Tysiąclecia, z jego przejściem pod stacją Warszawa Wschodnia. Po południowej stronie układu kolejowego, na styku z Trasą Tysiąclecia, widoczna strefa terminala autobusów dalekobieżnych.
  • Obszar koncepcji – widok w kierunku wschodnim – w dolnej części ilustracji widoczny rejon zabudowanych błoni Stadionu Narodowego wraz z nowo zagospodarowanym placem przed Dworcem Stadion oraz pętlą tramwajową widoczną powyżej placu. Po lewej stronie kolejowej linii średnicowej wskazana niebieskim ciągiem trasa rowerowa poprowadzona na kładce. Ponadto powyżej ul. Targowej widoczny nowy przebieg Trasy Świętokrzyskiej wraz z jej zagłębieniem się do proponowanego tunelu.
  • Obszar koncepcji – widok w kierunku południowym – w centralnej części ilustracji widoczna oś wyznaczona przez ciąg ulic Grochowskiej, Zamoyskiego i Jagiellońskiej
  • Rejon Dworca Wschodniego – widok w kierunku południowym – zbliżenie na ul. Kijowską w rejonie Dworca Wschodniego. Widoczne zbliżenie trasy tramwajowej do budynku Dworca oraz szereg proponowanej zabudowy w jego otoczeniu.
  • Rejon Dworca Wschodniego – widok w kierunku północnym – zbliżenie na południowe sąsiedztwo stacji Warszawa Wschodnia. Widoczny plac przeddworcowy poddany reorganizacji i otoczony proponowaną nową zabudową. Wschodnią pierzeję placu stanowi budynek dworca autobusowego, od którego na prawo znajduje się strefa peronowa oraz strefa postojowa dla autobusów dalekobieżnych.
  • Rejon Dworca Warszawa Stadion, plac przeddworcowy – widok w kierunku zachodnim – proponowane zwiększenie udziału powierzchni biologicznie czynnej na obszarze placu. W centralnej części placu widoczny przecinający go, zaznaczony ciemnoszarym kolorem ciąg, stanowiący przedłużenie deptaku biegnącego poprzez ul. Skaryszewską w rejon stacji Warszawa Wschodnia.

Koncepcja kierunkowa w wariancie W32

Koncepcja kierunkowa – wariant W22

Koncepcja kierunkowa – wariant W32